Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 74/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_74.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN