Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Thăng Long, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 66/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Thăng Long, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_66.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN