Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh
Số ký hiệu văn bản 68/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_68_2021.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN