Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách chống ngập phía Tây Bắc Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách chống ngập phía Tây Bắc Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_19.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN