Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Nho Quan khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Nho Quan khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_43.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN