Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Rịa huyện Nho Quan tỉnh NInh Bình đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Rịa huyện Nho Quan tỉnh NInh Bình đến năm 2035
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_42.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN