Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đường nội thị thị trấn Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đường nội thị thị trấn Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_22.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN