Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dư án: Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Mỹ Thịnh (vị trí 2), xã Gia Thủy, huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 67/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dư án: Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Mỹ Thịnh (vị trí 2), xã Gia Thủy, huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_67.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN