Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 59/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_59.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN