Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_51-hdndh.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN