Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu 1 và phân khu 2 trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu 1 và phân khu 2 trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_44.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN