Nghị quyết về số lượng, thành phần ủy viên các ban HĐND huyện Nho Quan Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 38/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về số lượng, thành phần ủy viên các ban HĐND huyện Nho Quan Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_38.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN