Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 02/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành 31/10/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Mai Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm 02-2017-tt-vpcp.signed.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới