Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
Số ký hiệu văn bản 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm nd-hdnd-tinh-34-10-01-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới