Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Số ký hiệu văn bản 4862/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày hiệu lực 10/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm qd_4862.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN