Giấy mời dự hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khoá IX
Số ký hiệu văn bản 118/GM-TTHĐ
Ngày ban hành 08/11/2019
Ngày hiệu lực 08/11/2019
Trích yếu nội dung Giấy mời dự hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khoá IX
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Tưởng
Tài liệu đính kèm gm-hdnd-118-08-11-2019_02.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN