Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan năm 201
Số ký hiệu văn bản 116/KH-UBND
Ngày ban hành 07/08/2019
Ngày hiệu lực 07/08/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan năm 201
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm kh-116.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN