Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách; Quản lý đât đai; Quản lý quy hoạch; Quản lý xây dựng; Đầu tư XDCB; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng NTM kiểu mẫu và công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 103/GM-UBND
Ngày ban hành 30/07/2019
Ngày hiệu lực 30/07/2019
Trích yếu nội dung Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách; Quản lý đât đai; Quản lý quy hoạch; Quản lý xây dựng; Đầu tư XDCB; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng NTM kiểu mẫu và công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Bùi Bích Thu
Tài liệu đính kèm gm-103-30-07-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN