Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2019.
Số ký hiệu văn bản 63/GM-UBND
Ngày ban hành 07/05/2019
Ngày hiệu lực 07/05/2019
Trích yếu nội dung Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2019.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Lê Trần Hương
Tài liệu đính kèm gm-63a-07-05-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN