Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đông nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tông số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2021
Số ký hiệu văn bản 117/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đông nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tông số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm nq-117.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN