Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Nho Quan năm 2018.
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Nho Quan năm 2018.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm qd-05-03-01-2018_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới