Hội nghị đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với Lễ phát động thả cá vào các vùng nước tự nhiên của tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 43/GM-UBND
Ngày ban hành 29/03/2017
Ngày hiệu lực 29/03/2017
Trích yếu nội dung Hội nghị đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với Lễ phát động thả cá vào các vùng nước tự nhiên của tỉnh.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Thủy sản
Người ký duyệt Bùi Bích Thu
Tài liệu đính kèm gm-43-29-03-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN