Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.
Số ký hiệu văn bản 149/GM-BĐD
Ngày ban hành 25/10/2016
Ngày hiệu lực 25/10/2016
Trích yếu nội dung Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Văn Sính
Tài liệu đính kèm gm-149-25-10-2016.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN