Hội nghị làm việc với Đoàn Kiểm toán khu vực XI để nghe thông báo kết luận kiểm toán tại huyện Nho Quan.
Số ký hiệu văn bản 42/GM-UBND
Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày hiệu lực 28/03/2017
Trích yếu nội dung Hội nghị làm việc với Đoàn Kiểm toán khu vực XI để nghe thông báo kết luận kiểm toán tại huyện Nho Quan.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Bích Thu
Tài liệu đính kèm gm-42-28-03-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN