Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Số ký hiệu văn bản 04/GM-BĐD
Ngày ban hành 16/01/2017
Ngày hiệu lực 16/01/2017
Trích yếu nội dung Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Văn Sính
Tài liệu đính kèm gm-04-16-01-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN