LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
Số ký hiệu văn bản 69/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Trích yếu nội dung LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN