Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 4926/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Ngày hiệu lực 09/09/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm qd_4926-9-9-2016-.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN