Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Số ký hiệu văn bản 06/TB-BTĐKT
Ngày ban hành 27/09/2017
Ngày hiệu lực 27/09/2017
Trích yếu nội dung Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Vũ Tam Đại
Tài liệu đính kèm tb-snv-06-27-09-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN