Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 4966/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2020
Ngày hiệu lực 31/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Hoàng Khắc Tiệp
Tài liệu đính kèm QD_4966.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới