Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm NQ số 19.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới