Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm NQ số 23.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới