Kế hoạch ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 195/KH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm KH 195 28-12-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới